سه‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1387 @ 09:52 ب.ظ

امام علی از نگاه شبلى شمیل‏

امام علی از نگاه شبلى شمیل‏

شبلى شمیل‏
از پیشوایان منطق مادى‏

اما على؛ ما را نمى‏رسد جز آنکه او را دوست بداریم و به او عشق بورزیم، چه او جوانمردى بس عالیقدر و بزرگ نفس بود، از سرچشمه وجدانش خیر ونیکى مى‏جوشید، از دلش شعله‏هاى شور و حماسه زبانه مى‏زد، شجاعتر از شیر ژیان بود ولى شجاعتى ممزوج با لطف و رحمت و عواطف رقیق و رأفت...

در کوفه غافلگیر و کشته شد، شدت عدلش موجب این جنایت گردید! چنانکه هر کس را مانند خود عادل مى‏دید!. پیش از مرگش درباره قاتل خود گفت: «اگر زنده ماندم خود مى‏دانم و اگر درگذشتم کار به دست شمااست، اگر خواستید قصاص نمائید در برابر یک ضربت تنها یک ضربت زنید، اگر در گذرید به تقوا نزدیکتر است!»

Check PageRank