دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1387 @ 04:40 ق.ظ

امام على(ع)در آینه قرآن 8

امام على(ع)در آینه قرآن 8

سیماى على را در آینه قرآن نظاره مى‏کنیم.

(8)

«لنجعلها لکم تذکرة و تعیها اذن و اعیه‏» (18)

تا آن - نزول عذاب بر ستمکاران و مستکبران - را وسیله تذکرى براى شما قرار دهیم و گوشهاى شنوا آن را نگهدارى مى‏کنند.

تفسیر آیه در کلام اهل تسنن و تشیع

برخى از مفسران شیعى سى حدیث از اهل تسنن و تشیع در نزول این آیه درباره شخصیت‏حضرت على(ع) نقل کرده‏اند که نشانگر عظمت مقام امام(ع) نسبت‏به دانایى اسرار پیامبر و وراثت تمام علوم رسول خدا است. (19)

حدیث از آنجا آغاز مى‏شود که پیامبر اکرم(ص) - هنگام نزول آیه «و تعیها اذن واعیه‏»

و گوشهاى شنوا آن را نگهدارى مى‏کنند. فرمود:

«من از خداوند درخواست کردم گوشهاى على را از این گوشهاى شنوا و نگه دارنده حقایق قرار دهد»

به دنبال سخن پیامبر، على(ع) فرمود:

«من هیچ سخن بعد از آن از رسول خدا نشنیدم که آن را فراموش کنم. تا به همیشه آن را به خاطر داشتم‏» (20)

18- الحاقه / 12.

19- تفسیر قرطبى، ج‏1، ص‏6743; مجمع البیان، روح البیان، روح المعانى، المیزان و تفسیر ابوالفتوح رازى، ذیل آیه 12 سوره معارج.

20- مناقب ابن مغازلى شاخصى، ص 265.

Check PageRank