چهارشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1387 @ 08:31 ب.ظ

آیا عمر به هنگام گرفتن بیعت از امام علی (ع) ، به خانه او حمله بر

آیا عمر به هنگام گرفتن بیعت از امام علی (ع) ، به خانه او حمله برد؟

شیعیان می گویند که عمر به هنگام گرفتن بیعت از امام علی (ع) چون به در خانه آن حضرت آمد ، همسر آن حضرت که اندر پس در بود را مورد آزار قرار داد و کودکی را که ایشان باردار بود ، کشت. کودکی را که پیامبر نام او را محسن نام نهاده بود.

جواب:

جواب آن است که این خبری است  درست و بر این وجه نقل کرده اند و در کتابهای شیعیان و سنیان چنین ثبت شده است. از پیامبران چنین روایت شده است که اعمال آدمیان را باید به نیتی که دارند سنجید. اگر غرض عمر آن باشد که علی را از خانه آورد تا با ابوبکر بیعت کند و نه آنکه فرزند او را بکشد ، چنین قتلی به خطا باشد. و اگر عمداً کرده باشد هم ، نه معصوم است ، و حاکم خداست در آن جهان. و در این فصل بیش از این نمی توان گفت ، که خداوند بر اعمال آدمیان و بر پنهان و آشکارشان آگاه تر است.

"پاسخ شیخ نصیرالدین عبدالجلیل قزوینی مؤلف کتاب النقض در پاسخ به قاضی عبدالجبار معتزلی مؤلف کتاب فضائح الروافض"

                                            

                       

Check PageRank