چهارشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1388 @ 02:39 ب.ظ

(47) نامگذاری نوزاد کعبه

چنانچه در داستان هاى قبلى اشاره شد نامگذارى حضرت على (علیه السلام ) توسط درخواست ابوطالب (علیه السلام ) و مادرش در بیرون مکه انجام شد که خداوند لوح سبزى را از آسمان فرستاد و به این وسیله به نام على نامگذارى شد.این لوح سبزى که از آسمان توسط ابرى براى حضرت ابوطالب آورده شده بود را در کعبه آویختند تا نسلهاى آینده على (علیه السلام ) را بهتر بشناسند و از ساعات اول حیات او مقام عظیمش را درک کنند.این لوح همچنان در خانه خدا بود و کسى جراءت دست زدن به آن را پیدا نکرد تا زمانى که هشام بن عبدالملک آن را از جایش برداشت و دیگر کسى از سرنوشت آن لوح سبز اطلاعى پیدا نکرد.

Check PageRank