جمعه 4 شهریور‌ماه سال 1390 @ 11:26 ق.ظ

(۶۹) تیرهای مرگ به خطا نمی رود

امیر مومنان علی (علیه السلام ) وصى و جانشین پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم اشعار زیر را در سوگ جانسوز پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم خواند:
الموت لا والد یبقى و لا ولدا
هذا السبیل الى ان لاترى احدا
هذا النبى و لم یخلد لامته
لو خلد الله خلقا قبله خلدا
للموت فینا سهام غیر خاطئة
من فاته الیوم سهم لم یفته غدا
مرگ حتى پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم اشعار زیر را در سوگ جانسوز پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم خواند:
الموت لا والد یبقى ولا ولدا
هذا السبیل الى ان لاترى احدا
هذا النبى ولم یخلد لامته
لو خلد الله خلقا قبله خلدا
للموت فینا سهام غى خاطئة
من فاته الیوم سهم لم یفته غدا
مرگ نه پدر و نه فرزند را باقى نمى گذارد و برنامه مرگ همچنان ادامه دارد تا همه بمیرند.
مرگ حتى پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم را براى امتش باقى نگذاشت اگر خداوند کسى را قبل از پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم باقى مى گذاشت او را نیز باقى مى گذاشت ناگزیر ما آماج تیرهاى مرگ که خطا نمى روند واقع مى شویم که امروز مورد اصابت تیر مرگ نشدیم فردا او ما را از یاد نمى برد.
(0) 

 

0:انوار البهیه ص42

Check PageRank